Psykoterapi & Coaching

Samtaler med en psykolog

En psykolog er ekspert i samtaler og mange forskellige udviklingsredskaber, der kan skabe eller forøge psykologisk velvære. Dette kan både være i henhold til dit forhold til dig selv og dit forhold til andre mennesker i dit liv.

Psykoterapi

Målet er at opnå en ændring i retning af øget livskvalitet og bedret psykisk velvære for dig, der står i en svær situation lige nu.

Coaching

Målet er at nye muligheder åbner sig. Du oplever, at der er plads til at føre den udvikling du ønsker for dig selv ud i livet.

Psykoterapi: hvad kan du forvente?

 

Psykoterapi er et forløb af samtaler med en kvalificeret terapeut. Terapien kan forgå i et terapilokale, online eller i andre situationer eksempeltvist ved en gåtur, afhængigt af dit behov og vores aftale.

Generelt set er psykoterapi brugen af psykologiske metoder i behandling af psykiske problemer. Målet er at opnå en ændring i retning af øget livskvalitet, eller bedret psykisk velvære for dig.

En psykolog er ekspert i samtaler og mange forskellige udviklingsredskaber, der kan skabe eller forøge psykologisk velvære. Dette kan både være i henhold til dit forhold til dig selv og dit forhold til andre mennesker i dit liv.

Mange års erfaring med samtaleterapi og psykologisk rådgivning har gjort det muligt for mig at tilrettelægge psykoterapeutisk forløb til de fleste problemstillinger og forhold i livet., hvor der kan være brug for professionel hjælp. Det kan være angst, depression, trauma, identitetsproblemstillinger som f.eks., køn, personlighed, eller vaner. Det kan være problemer i henhold til dig selv, dine relationer eller dit miljø.

Fundamentet i samtalen

 

Problemet er problemet ikke dig

 

Når vi starter den terapeutiske proces sammen vi vil undersøge hvordan du oplever et problem eller en udfordring, der har fået dig til at kontakte mig. Vores første udgangspunkt vil altid være at det er problemet, der er problemet, du er ikke problemet. Det er et vigtigt udgangspunkt.  Jeg kan med bagrund i min ekspertise forslå måder og metoder vi kan skabe bevægelse i problemet, så de bliver håndterbare for dig. Altså noget du kan gøre noget med og se i et helt nyt perspektiv, i stedt for at stå i vejen for dig og det liv du hellere vil have.

 

Tryghed

 

Et andet vigtigt udgangspunkt vil være relationen og samtalen imellem. Tryghed, tillid og dig i fokus  er et vigtigt fundament for at arbejde terapeutisk med de udfordringer du kommer med. Afhængigt af din situation, dine behov og vilje, kan jeg tilbyde kortere eller længerevarende samtaleforløb. Relationen og din unikke udfordringer kommer før metoden, da det er min erfaring at der ikke er en metode der kan gælde for alle.

 

 

Hvordan

Det som særligt kendertegner vores specifikke tilgang er at bruge samtale sammen med kropsterapi. Dine oplevelser kroppen vil have ligeså stor vægt som samtalen i terapien.

Der er mange måder at inddrage kroppen i terapi. Det du vil opleve hos mig er at jeg alt efter hvad vi aftaler vil inddrage, meditationsteknikker, kropsoplevelser i henhold til dine tanker og følelser og kreative metoder som bevægelse, tegne-og maleterapi og musik. Omfanget vil dog afhænge af dine behov og lyst.

I henhold til samtalerne vil du opleve at vi forsøger at løsne op for problemer, igennem at forstå de relationer du og problemet indgår i, vi vil undersøge tanker og følelser og handlinger. Vi vil også undersøge hvilke tanker der er om disse tanker, følelser og handlinger.

Du vil opleve at du bevæger dig hen imod større psykologisk fleksibilitet, hvor fx negative tanker eller begivenheder ikke længere opfattes på samme made, hvor du har større rum og nye muligheder du kan navigere indenfor. Vores mål vil være at løsne op og skabe mange flere muligheder end du troede du havde, da du kom ind af døren.

Du vil måske opleve at du bliver mere trænet i kontemplation, afslapning og empati. Disse tre egenskaber, kan i høj omfang hjælpe med at løsne op for problemknuder og svære livssituationer.

Coaching: Hvad kan du forvente?


Igennem et coaching forløb vil du opleve at nye muligheder åbner sig. Du oplever, at der er plads til at føre den udvikling du ønsker ud i livet. Gamle ideer og handlemønstre, der ikke har virket vil fylde mindre og alternative løsninger går i forgrunden. Ligesom i psykoterapi har coaching et formål om at skabe udvikling og velvære. Men i modsætning til psykoterapi er coaching en process, der er udviklet i sportverden. Det gør vores samtale mere fokuseret på en meget konkret udfordring, du står med. Coaching vil hjælpe dig med at blive mere afklaret, træffe beslutninger og håndtere de udfordringer du ser.


Hvornår bruges coaching?


Oftest er coachingsamtaler karakteriseret ved at være arbejdsrelateret, fagligt og måske personligt uden at det nødvendigvis behøver at blive privatpersonligt.

 I nogle tilfælde vil et coachingforløb være forbyggende. Coachingprocesser kan forbygge stress eller udbrændthed. Coaching kan med fordel bruges forbyggende i situationer, hvor der er risko for arbejdsrelateret stress, empatisk stress eller compassion fatigue. Sygeplejersker, læger, socialrådgivere, terapeuter og yogaundervisere er eksempeltvist i højrisiko for empatisk stress eller compassion fatigue.

I de fleste tilfælde formuleres målet positivt i form a en løsning, som du ønsker at opnå. Det kan f.eks. være at lære redskaber til at ikke blive overvældet af dine klienters smerte. Det kunne også være at skabe en bedre balance mellem arbejde og privatliv.