Gruppe- & Organisationsudvikling

Proceskonsultation i organisationer

Organisationer er meget forskellige og komplekse organismer. De adskiller sig i størrelse, intern struktur, ledelses- og samarbejdskulturer. De arbejder med mangfoldige mål og opgaver (både formelle og uformelle). Organisationer består af individer, hvis mål og intentioner kan afvige fra gruppens og organisationens mål. Organisationer skal interagere med andre organisationer og samfundstrukturer og håndtere miljømæssige begrænsninger for at få succes.  Ofte er der et utal af forudsete og uforudsete problemer for organisationens deltagere. Proceskonsultation er et stærkt redskab til at løsne op, når det går i hårdknude. En proceskonsulent vil skabe bevægelse og sikre organisationens overlevelse.

Proceskonsultation er et stærkt ledelses- og management redskab

Min rolle som proceskonsulent er at støtte og hjælpe gruppen succesfuldt igennem udfordringer, forandringer eller konflikter. Fundamentet for proceskonsultation vil være at komme igennem udfordringer på en måde der er bæredygtig og mål-orienteret. Der er fokus på løsninger der virker.

Fokus kan ligge på gruppedynamik, ledelsesudvikling og organisationsstruktur. Det kan være der skal fokuseres på samarbejde, kommunikation eller ledelse for at komme videre. Vi faciliterer hele processen fra diagnostik, analyse til implementering af de ønskede løsninger. Det foregår på en struktureret og systematisk måde, indtil der opstår klare beslutninger om næste skridt og løsninger.

Det er et mål at finde løsninger der er bæredygtige på den lange bane og skræddersyet til din gruppes og organisations behov.

Vi løfter i flok

Igennem facilitering af stærke gruppeprocesser.

Systematisk klarhed

Vi når frem til den rette løsning igennem spørgsmål, analyser og evidensbaserede metoder.


Contact