Meditationstræning & Workshops

Photo by VisionPic .net on Pexels.com

Meditationstræning

Handler ikke om ændre dig selv eller blive en bedre version af dig selv. Det handler at være at finde dyb fred i hvem du er lige nu og anerkende og se hvad du allerede har til rådighed. Meditationstræning betyder at udvikler en livsbekræftende og robust indsigt om dig selv og dit miljø.

Photo by Eternal Happiness on Pexels.com

Transformative workshops

Er designet til at støtte og undersøge dit potentiale og finde nye muligheder for dig selv. Hver workshop vil ber specifik emne, som vi går i dybden i og lærer om. Igennem øvelser, samtale og kreative metoder relatere ci emnet til dig og din livssituation.

Hvad får jeg ud af meditation?

 

  1. Redskaber: Forskellige meditationsteknikker og tilgange. Meditation er meget mere end at sidde på en meditationpude med lukkede øjne. 
  2. The view: En kropslig erfaret viden om, hvordan du kan forholde dig til dine tanker, følelser og miljø.  Radikale ændringer mod at leve dit liv formålsfyldt og i trit med, hvad du ønsker for dig selv og andre.

Meditation

Meditation har veldokumenterede helbredende effekter på samfundskabte psykiske lidelser såsom depression, angst, stress of opmærksomhedforstyrrelser. 
Meditationstræning handler ikke om at ændre på den person, du er eller at stræbe mod at blive bedre. Meditationtræning giver en dybtfølt accept af dig selv som menneske, med alle dine positive og negative sider. Det er træning i at blive opmærksom på resourcer, potentialer og mening.
Det, der ændrer sig igennem meditation, er den måde du ser på dit liv og . Det der i buddhistisk psykologi kaldes ‘The view’, som er udtryk for en fundamental ændring i din forståelse af dig selv som menneske .
Et biprodukt af at træne the view er, at det kan have en beroligende effekt. Men at træne meditation for at blive rolig er uambitiøst i forhold til, hvad meditation har potentiale for at give os. Hvis du har en daglig meditationspraksis, kommer til radikalt og kompromisløst at ændre dig i en positiv retning.

Meditation skal trænes med hjælp fra kvalificerede og erfarne meditationslærere, der forstår at meditation blot er et redskab, men at få et radikalt ændret syn på dig er målet. Og at der er mange forskellige måder at udøve meditation på, meditation er ikke kun en ting.

Meditationslæren skal vide at meditationstræning aldrig kan stå alene. Træning i compassion og psykologisk viden bliver nød til at følge med i træningen. Kun på denne måde vil meditation påvirke alle dine tanker, følelser og aktiviteter. 

Du får plads til at se på tanker og følelser uden at blive opslugt af dem og i det her rum vil ny visdom om dig selv gro frem.

 

For begyndere: 3 myter og råd

 

  1. Myte: Jeg skal meditere for at blive afslappet. Fakta: Faktisk kan du kun  meditere, når du er afslappet. Mange tror meditation er en afslapningsteknik. I de fleste meditationsteknikker er det dog en forudsætning at du er afslappet før du kan meditere. 
  2. Myte: I meditation skal jeg sidde i et tomt zen lignende rum. Jeg skal give slip på alt omkring mig. Fakta: Faktisk er den bedste måde at skabe en god praksis at etablere et rum, hvor du kan være dig selv. Og du invitere alle dine inspirerende mennesker med. Skab en tryg og rar meditationsplads, for at få det bedste ud af din praksis. Find et roligt sted, gør det hyggeligt, gør det dit. Pynt det med inspirerende billeder af folk, der kan hjælpe dig. Dit mål er at skabe en livslang meditationsvane. Du får brug for alle dine resourcer og mennesker.
  3. Myte: Meditation er at sætte sig ned og observere sit åndedræt. Fakta: Det tager tid og venlighed, at udøve meditation. Derfor er det vigtigt at undersøge din  intention før du mediterer. Hvorfor gør du det? Vær ærlig med dig selv. Vær  kærlig. Hav folk i tankerne, som kan kan støtte dig i din intention. Gør din intention bombastisk. Som at hvis jeg meditere og kommer i kontakt med mig selv, kan jeg ændre hele verden til det bedre. Vær ambitiøs om at skabe radikale ændringer for dig selv og andre. En stærk og stor intention har potentiale for at bære dig igennem mange års praksis og vil give masser af plads til  at mere åbenhed, kærlighed og rum vil gro frem. 

Workshops

Jeg afholder workshops som er designet til at skabe perspektiv og udvikling, der fremmer den ønskede transformation.  Vi undersøger og arbejder med at fremme mod og styke og træner, hvordan vi kan leve i trit med indre værdier og ønsker. Vi arbejder på at genetablere vitalitet og frygtløshed. Vi har det her liv og pointen med det er at leve det fuldt ud. 

Autenticitet 

Vær kompromisløs autentisk i enhver situation.

Lev med mening og intention

Etabler mening og intention i en kaotisk verden.

Compassion træning

Compassion og empati mod dig selv og andre

Trauma-informeret Mindfulness

Hvordan man træner mindfulness og meditation med tryghed og empati.

Bygge gode relationer

Transformer andre mennesker til allierede i dit liv.

Radikal accept

At kunne være helhjertet i enhver situation.

Håndter svære følelser

Håndter og find visdom i svære følelser..

Frygtløshed i action

Udvikl klarhed og mod i at håndtere svære situationer..

What people say!

Anja works from a place of authenticity, attention, and care, so you feel creative and open to explore, connect and reconnect. Through workshops and retreats she establishes a caring container where you engage in a dialogue with yourself about what is important, through writing, visual art and body practises.


Contact